JKN JOHOR
Home / INFO BAHAGIAN / KESIHATAN AWAM / UNIT KESIHATAN PEKERJA DAN ALAM SEKITAR ( UPK)

 

UNIT KESIHATAN PEKERJA DAN ALAM SEKITAR (UPK)

 

Objektif

Untuk mempromosikan dan mengekalkan tahap kesihatan pekerja dari segi fizikal, mental dan sosial supaya sentiasa di tahap optima.

 

Aktiviti Dan Skop Tugas Di Unit KPAS JKN Johor

Untuk Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KPAS) adalah satu unit yang mengawal dan menyelaras semua aktiviti yang melibatkan kesihatan pekerjaan di kalangan anggota kerja JKNJ dan kesihatan alam sekitar di persekitaran penduduk di Johor. Unit ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Program Kesihatan Pekerjaan dan Program Kesihatan Alam Sekitar.


See also