JKN JOHOR

PENGARAH

PELAN STRATEGIK

RINGKASAN PELAN STRATEGIK

KOMPILASI TEXT UCAPAN

KOMPILASI TEXT UCAPAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI JOHOR

TAKWIM KESIHATAN

TAKWIM HARI KHAS KESIHATAN
Home / MENGENAI KAMI / VISI , MISI DAN OBJEKTIF

 

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

 

VISI

Menaikkan taraf kesihatan penduduk Negeri Johor setaraf dengan kesihatan negara maju.

 

MISI

Menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meninggikan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup,pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalama suasana penyayang.

 

OBJEKTIF

Membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optima bagi membolehkannya menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatankesihatan yang berkualiti. Tumpuan diberikan kepada rakyat yang kurang bernasib baik.


See also