JKN JOHOR

PENGARAH

PELAN STRATEGIK

RINGKASAN PELAN STRATEGIK

KOMPILASI TEXT UCAPAN

KOMPILASI TEXT UCAPAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI JOHOR

TAKWIM KESIHATAN

TAKWIM HARI KHAS KESIHATAN
Home / INFO BAHAGIAN / PENGURUSAN

 

BAHAGIAN PENGURUSAN

 

Pengenalan 

Bahagian ini bertanggungjawab memberikan perkhidmatan sokongan untuk merancang, membekal dan mempertingkatkan perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran personel, kewangan, latihan, kontrak dan bekalan, pembangunan, ICT, kualiti, kaunseling dan tatatertib bagi mempastikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia dapat dicapai.

 

Objektif 

Objektif Bahagian Pengurusan ialah mempastikan perkhidmatan yang diberikan oleh Bahagian Am berjalan lancar dan teratur. Sentiasa menanam sikap bekerja mengikut teras perkhidmatan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab, jujur, cekap dan amanah serta tidak mementingkan diri sendiri.

Bahagian ini merangkumi beberapa unit iaitu : 

 


See also