JKN JOHOR

PENGARAH

PELAN STRATEGIK

RINGKASAN PELAN STRATEGIK

KOMPILASI TEXT UCAPAN

KOMPILASI TEXT UCAPAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI JOHOR

TAKWIM KESIHATAN

TAKWIM HARI KHAS KESIHATAN

(1) 2 3 4 ... 15 »
BERITA : TAWARAN SEBUTHARGA BAGI KERJA –KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN JALAN DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR TAHUN 2019
Posted by jknjohorwebmaster on 2019/10/14 3:16:32 (14 reads)

Tawaran adalah dipelawa kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan butiran adalah seperti di lampiran di bawah:


Untuk muat turun tawaran sebutharga SILA KLIK DISINI.

Comments?
BERITA : TAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN SATU (1) BUAH MESIN RISOGRAF DAN SATU (1) BUAH MESIN FOTOSTAT DI HEBHK, KLUANG, JOHOR
Posted by jknjohorwebmaster on 2019/10/14 2:49:16 (9 reads)

TAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN DI HEBHK, KLUANG, JOHOR
1) PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) BUAH MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, HOSPITAL ENCHE’ BESAR HAJJAH KHALSOM, KLUANG, JOHOR BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER 2019 HINGGA 31 OKTOBER 2020 (1 TAHUN). (KOD SH : HEBHK(BK)/35/2019)
2) SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN SATU (1) BUAH MESIN RISOGRAF DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, HOSPITAL ENCHE’ BESAR HAJJAH KHALSOM, KLUANG, JOHOR BAGI TEMPOH 1 NOVEMBER 2019 HINGGA 31 OKTOBER 2020 (1 TAHUN). (KOD SH : HEBHK(BK)/36/2019).

Penyebutharga yang layak dan berminat boleh mendapatkan dokumen tawaran sebutharga dengan memuat turun dari laman web ePerolehan : https://www.eperolehan.gov.my

Tarikh Tutup Sebut Harga : 17 Oktober 2019 (Khamis) pukul 12.00 tengah hari

Untuk muat turun tawaran sebutharga bagi MESIN RISO SILA KLIK DISINI.
Untuk muat turun tawaran sebutharga bagi IKLAN MESIN FOTOSTAT SILA KLIK DISINI.

Comments?
BERITA : SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA DI HOSPITAL ENCHE’ BESAR HAJJAH KHALSOM, KLUANG, JOHOR BAGI TEMPOH 1 APRIL 2020 HINGGA 31 MAC 2022 (2 TAHUN). (KOD SH : HEBHK(BK)/34/2019)
Posted by jknjohorwebmaster on 2019/10/8 7:15:57 (23 reads)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAFETERIA DI HOSPITAL ENCHE’ BESAR HAJJAH KHALSOM, KLUANG, JOHOR BAGI TEMPOH 1 APRIL 2020 HINGGA 31 MAC 2022 (2 TAHUN). (KOD SH : HEBHK(BK)/34/2019)

Satu taklimat Sebutharga & Lawatan Tapak akan diadakan pada 13 Oktober 2019 (Ahad), jam 9.00 pagi hingga 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat Acacia, Aras 3, HEBHK.

Tarikh Tutup Sebut Harga : 15 Oktober 2019 (Selasa) pukul 12.00 tengah hari


Untuk muat turun tawaran sebutharga SILA KLIK DISINI.

Comments?
BERITA : SEBUTHARGA UNTUK MENYEWA DAN MENGURUSKAN PREMIS PERNIAGAAN DI BANGUNAN L&D, KEDAI 1, HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (KOD SH : HSAJB/KEW/SH/150/2019)
Posted by jknjohorwebmaster on 2019/10/3 8:00:00 (35 reads)

SEBUTHARGA UNTUK MENYEWA DAN MENGURUSKAN PREMIS PERNIAGAAN DI BANGUNAN L&D, KEDAI 1, HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
(KOD SH : HSAJB/KEW/SH/150/2019)


Taklimat Sebutharga & Lawatan Tapak akan diadakan pada 10 Oktober 2019 (Khamis) jam 10.00 pagi hingga 11.00 pagi di Bangunan L&D, Kedai No. 1, HSAJB. Dokumen Sebutharga hanya akan diberikan kepada syarikat yang hadir sahaja.

Dokumen Sebut Harga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri ditulis pada bahagian atas kiri sampul surat tersebut No. Sebut Harga : HSAJB/KEW/SH/150/2019 dan dimasukkan ke Peti Sebut Harga jabatan.

Tarikh Tutup Sebut Harga : 16 Oktober 2019 pukul 12.00 tengah hari dan dikemukakan melalui pos/serahan tangan ke butiran alamat seperti berikut :


Peti Sebutharga,
Unit Perolehan,
Bangunan Akasia,
Hospital Sultanah Aminah,
80100 Johor Bahru,
Johor.
No. Tel : 07-225 7000 / Samb. 2816

Untuk muat turun tawaran sebutharga SILA KLIK DISINI.Comments?
BERITA : SEBUTHARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF PAPAN AGIHAN ELEKTRIK (DISTRIBUTION BOARD) SERTA KERJA PENDAWAIAN BERKAITAN DI MAKMAL PATOLOGI, HOSPITAL PERMAI
 Posted by jknjohorwebmaster on 2019/9/19 5:20:00 (53 reads)

SEBUTHARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF PAPAN AGIHAN ELEKTRIK (DISTRIBUTION BOARD) SERTA KERJA PENDAWAIAN BERKAITAN DI MAKMAL PATOLOGI, HOSPITAL PERMAI

Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor / Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia / Kementerian Kewangan Malaysia dengan Kod Bidang Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja / bekalan / perkhidmatan .

Tarikh Tutup Sebut Harga : 26 September 2019 pukul 12.00 tengah hari

Untuk muat turun tawaran sebutharga SILA KLIK DISINI.

Comments?
(1) 2 3 4 ... 15 »