Home / BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN
bg 

PENGENALAN

Perkhidmatan Kesihatan Pergigian di Negeri Johor disediakan melalui rangkaian klinik-klinik pergigian di hospital, klinik kesihatan, klinik pergigian sekolah dan pasukan pergigian bergerak. 

 

MISI BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI JOHOR

Untuk memberi perkhidmatan pergigian kepada rakyat Johor supaya mencapai tahap kesihatan mulut yang optima di kalangan individu, keluarga dan masyarakat melalui usaha-usaha menggalakkan tabiat kesihatan yang positif dan menentukan perkhidmatan pergigian yang berkualiti, berteknologi sesuai serta memenuhi kehendak pelanggan.

 

DASAR KUALITI BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI JOHOR

Jabatan Kesihatan Negeri Johor mempunyai komitmen dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian perkhidmatan kesihatan yang cekap, berkesan dan berteknologi sesuai. Jabatan ini juga berusaha untuk melakukan penambahbaikkan dan konsisten terhadap    Sistem Pengurusan Berkualiti berlandaskan ISO 9001:2008 untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan kehendak pemegang amanah.

Jabatan Kesihatan Negeri Johor mempunyai komitmen dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian perkhidmatan kesihatan yang cekap, berkesan dan berteknologi sesuai. Jabatan ini juga berusaha untuk melakukan penambahbaikkan dan konsisten terhadap    Sistem Pengurusan Berkualiti berlandaskan ISO 9001:2008 untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan kehendak pemegang amanah.

 

PELAKSANAAN PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN

  

Program Kesihatan Pergigian terdiri daripada tiga komponen iaitu penjagaan primer, kepakaran dan komuniti. Selaras dengan dasar-dasar Kementerian Kesihatan Malaysia, beberapa strategi telah digunakan untuk pelaksanaan program kesihatan pergigian. Strategi-strategi ini adalah seperti berikut:-

1. Menyediakan bekalan air berfluorida pada paras optima 0.5 ppm untuk mengurangkan prevalens dan insidens karies gigi.

2. Menyediakan perkhidmatan pencegahan klinikal kepada murid-murid sekolah yang memerlukannya.

3. Menigkatkan kolaborasi dengan lain-lain agensi dan sektor

4. Memberi perkhidmatan pergigian yang berkualiti dan bersesuaian dari segi kegunaan dan teknologi.   

5. Menghasilkan bilangan maksima murid sekolah yang tidak perlu rawatan pergigian (Orally-fit).

6. Memberi perkhidmatan Kepakaran Pergigian kepada mereka yang memerlukan.

7. Mengumpul dan menganalisa data, serta menjalankan kajian yang bertujuan mempertingkatkan kualiti Perkhidmatan Pergigian yang

    diberikan.

 

PAUTAN BAHAGIAN PERGIGIAN

CARTA ORGANISASI 

ANGGOTA BAHAGIAN PERGIGIAN 

 AKTIVITI BAHAGIAN PERGIGIAN

TAKWIM BAHAGIAN PERGIGIAN   

 

UTUSAN PENGARAH

ALAMAT RASMI JKNJ

JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
Tingkat 2, 3, 4 & 5, Blok B
Wisma Persekutuan,
Jalan Air Molek,
80590 Johor Bahru.
07-2245180/188/189
07-2247361
jknjohor@moh.gov.my
PETA LOKASI

WEB MAIL KKM

KAUNTER PELAWAT

HIT KESELURUHAN: 635494
HIT HARI INI: 169
HIT MINGGU INI: 1559
HIT BULAN INI: 6212