JKN JOHOR

PENGARAH

SLOT TEMUJANJI KK/KP

SLOT TEMUJANJI KLINIK KESIHATAN & KLINIK PERGIGIAN
jknj2.moh.gov.my/qrtca/

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM

Home / INFO BAHAGIAN / FARMASI / PENGUATKUASA FARMASI / Panduan Permohonan Lesen Racun Dibawah Akta Racun

 

Panduan Permohonan Lesen Racun Dibawah Akta Racun 1952

 

Pengenalan Racun

Menurut Akta Racun 1952, racun adalah sebarang bahan yang ditentukan mengikut nama di dalam senarai Jadual Pertama Senarai Racun termasuk sediaan, sebatian, larutan, campuran atau bahan semulajadi melainkan dikecualikan, termasuklah bahan-bahan dalam Jadual Kedua.

 

Jenis Lesen yang Dikeluarkan

 Lesen A        

 Untuk Ahli Farmasi yang berurusan dengan semua jenis Racun Berjadual (Runcit / Borong / Runcit dan Borong)

 Lesen B

 Untuk mengimport atau berniaga secara borong Racun Berjadual tertentu untuk kegunaan industri

 Lesen D

 Untuk jualan runcit racunberjadual tertentu

 Lesen E

 Untuk mengimport dan mengguna Natrium Hidroksida

 Permit Natrium Hidroksida (NaOH)

 Untuk membeli, menyimpan dan mengguna Natrium Hidroksida

 Permit Bahan Psikotropik

 Untuk membeli dan mengguna Bahan Psikotropik


 

Piagam Pelanggan

Lesen Racun / Permit baru akan dikeluarkan bagi permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat dalam jangkamasa 10 hari.

 

Syarat Am Permohonan Lesen (Kewajipan Permohonan)

Borang Permohonan yang diisi lengkap

 • Dokumen sokongan yang lengkap disertakan
 • Bayaran dikemukakan
 • Permohonan memenuhi kriteria yang ditetapkan
 • Permohonan mematuhi undang-undang dan syarat lesen

 

 

Dokumen Sokongan Am Yang Perlu Disertakan

Gambar dan salinan kad pengenalan / passport pemohon dan pembantu

 • Salinan Borang 9, Borang 49 dan Borang 24 dari Pendaftar Syarikat atau Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan
 • Salinan Lesen Perniagaan / Stor dari Majlis Perbandaran / Daerah Tempatan
 • Salinan Surat Perlantikan Jawatan dari Majikan

Bayaran proses

 

Syarat Khas untuk Permohonan Lesen A

Pemohon adalah seorang Ahli Farmasi berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia

 • Surat Pembatalan Lesen dari negeri lain (jika berkaitan)
 • Salinan Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan (Body Corporate) tahun semasa [Seksyen 13 (6) Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951] jika berkaitan

Menyediakan dokumentasi berkaitan

 

Syarat Khas untuk Permohonan Lesen B dan Lain-lain

Perlu menghadiri sesi temuduga untuk kefahaman Akta Racun 1952 dan Peraturan-Peraturannya

 • Menyediakan dokumentasi berkaitan
 • Menyediakan stor racun mengikut syarat-syarat lesen
 • Terdapat papan tanda RACUN 
 • Kawasan penyimpanan selamat
 • Keluasan mencukupi dan tidak berfungsi
 • Sentiasa bersih dan kemas

Diasingkan dari bahan bukan racun dan makanan

 

Bayaran Proses

Percuma untuk Lesen A

 • RM 100 untuk Lesen B / Lesen E / Permit Psikotropik
 • RM 20 untuk Lesen D / Permit NaoH
 • Bayaran boleh dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order) / Wang Pos / Bank Draf 

Semua bayaran dibuat atas nama Pengarah Kesihatan Negeri Johor 

 

Contoh Bahan Kimia yang Memerlukan Lesen B

   1-Phenyl-2-Propanone

   3-4-Methylenedioxyphenyl-2-Propanone

   Acetyl Chloride

   Ammonia 5% dan ke atas

   Anthranilic Acid

   Antimony Acid

   Antimony Organic

   Arsenic

   Barium

   Bismuth

   Boric Acid dan Sodium

   Borate

   Chloral

   Chloroform 10% dan ke atas

   Creosote 50% dan ke atas

   Dinitrocresols

   Dinitronapthols

   Dinitrophenols

   Dinitothymols

   Ethyl Ether

    Flourides 3% dan ke atas

    Formaldehyde 5% dan ke atas

    Hydrazines, Benzyl, Phenethyl, Phenoxyethyl

    HydrochloricAcid 9% dan ke atas

    Hydrofluoric Acid

    Hydrogen Cyanides

    Hydroquinone, selain yang dikecualikan

    Iodine 2% dan ke atas

    Isosafrole, selain yang dikecualikan

    Lead Acetate melebihi 4%

    Lithium salts melebihi 0.01%

    Lysergic Acid

    Mercury

    N-acethylanthranilic Acid

    Nitric Acis 9% b/b dan ke atas

    Nitrobenzene 0.1% dan ke atas

    Nitrophenols

 

    Oxalic Acid, Metallic Oxalates

    Phenols selain dari Part 1

    Phenylacetic Acid

    Phosphorus

    Picric Acid

    Piperidine

    Piperonal

    Potassium Hydroxide 12% dan ke atas

    Potassium Permanganate

    Safrole

    Sodium Hydroxide 12% dan ke atas

    Sulphuric Acids 9% dan ke atas

    Thallium dan garamnya

    Thionyl Chloride

     Antibiotic dalam makanan ternakan haiwan

 

(*perubahan senarai tertakluk kepada pindaan Perintah Senarai Racun Terkini)

 

Panduan Pelupusan Bahan yang Mengandungi Racun Berjadual

Pemegang lesen bertanggungjawab ke atas pelupusan bahan-bahan kimia yang mengandungi racun berjadual bersesuaian dengan peraturan-peraturan yang sedia ada.

 • Bahagian ini perlu dimaklumkan mengenai pelupusan bahan-bahan tersebut dengan mengemukakan dokumen yang menunjukkan pelupusan telah disempurnakan.
 • Untuk bahan-bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya, pelupusan perlu disaksikan oleh Pegawai Penguatkuasa daripada Bahagian ini.

 


See also