SURAT PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 1 TAHUN 2016 - PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH MENGOPTIMUMKAN PERBELANJAAN KKM

Date 2016/3/16 8:10:00 | Topic: BERITA

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Untuk muat turun Surat Pekeliling SILA KLIK DISINI.


This article comes from JKN JOHOR
https://jknjohor.moh.gov.my/bmv

The URL for this story is:
https://jknjohor.moh.gov.my/bmv/modules/news/article.php?storyid=10