PORTAL RASMI HOSPITAL KOTA TINGGI

 

 MISI

 

MEMELIHARA KESIHATAN FIZIKAL, MENTAL DAN SPIRITUAL MASYARAKAT KOTA TINGGI MELALUI PERKHIDMATAN YANG PROFESIONAL, BERKUALITI DAN BERETIKA

VISI

 

HOSPITAL CEMERLANG YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI TINGGI DAN MEMENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN

 

OBJEKTIF

 

MEMASTIKAN MUTU PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN MEMATUHIPIAWAIAN YANG DIIKTIRAF OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

 

MEMBINA RANGKAIAN KERJASAMA YANG TERBAIK DENGAN SEMUA FASILITI KESIHATAN KKM BAGI MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN

 

MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITI TERBAIK KEARAH PERKHIDMATAN HOSPITAL CEMERLANG

 

MEWUJUDKANPERSEKITARAN YANG SIHAT, KONDUSIF SERTA MESRA PELANGGANDAN WARGA HOSPITAL MENJAGA KEPERLUAN, KESELAMATAN DAN KEBAJIKAN WARGA HOSPITAL KOTA TINGGI AGAR LEBIH BERMOTIVASI DAN BERDAYA SAING

 

MELAKSANAKAN LATIHAN YANG BERTERUSAN KEPADAANGGOTA BAGI MEMASTIKAN KOMPETENSI DAN MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN

 

MENGUKUHKAN JARINGANMAKLUM BALAS DAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG TEPAT, TERKINI DAN EFEKTIF, DAN

 

MEMPERKASA KELESTARIAN ALAM SEKITAR MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KELESTARIAN IAITU PENJIMATAN TENAGA (EM), KUALITI UDARA DALAMAN (IAQ) DAN KITAR SEMULA (3R). 

 

DASAR KUALITI

 

ADALAH MENJADI DASAR, HOSPITAL KOTA TINGGI UNTUK KOMITED DALAM MEMBERIKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI TINGGI DENGAN MEMATUHI GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA “BUDAYA KERJA KUALITI TINGGI, AMALAN WARGA HKT”

 

SLOGAN 

“HOSPITAL BERASPIRASI TINGGI, KEBANGGAAN KAMI”