Kajian

APA ITU KAJIAN?

Mengikut definisi Dewan Bahasa Dan Pustaka ‘Kajian’ atau ‘Kaji’ adalah suatu satu bentuk penyelidikan, penelitian atau pemeriksaan sesuatu dengan teliti bagi mencari jawapan kepada persoalan dalam sesuatu isu, institusi, orang, penyakit dan/atau sebangainya berdasarkan data atau maklumat terperinci yang dikumpul dalam masa tertentu.

National Committee for Clinical Research (NCCR) telah mengeluarkan garis panduan bertajuk Malaysian Guideline for Good Clinical Practice bagi memastikan kesejahteraan responden(subjek), dan integriti data terpelihara. 

Sila muat turun borang dibawah dan hantarkan dokumen yang diperlukan untuk kelulusan daripada pihak Hospital Pontian.