Sejarah Hospital

Pontian Kecil Government Hospital

Sejarah Awal Cucob Government Hospital

1913 – Hospital Pontian bermula dari Cucob Government Hospital

  • Di tempat bernama PERMAS yang pada masa itu hanya boleh dihubungi melalui jalan sungai iaitu Sungai Durian.
  • Perkhidmatan perubatan bermula dengan tibanya seorang APOTHECARM yang hanya memberi perkhidmatan dispensary.

1917 – Mempunyai 20 buah katil dengan bangunan kayu,
– berlantai simen dan beratapkan nipah.
– Tiada bekalan elektrik pada waktu itu.

1928 – Hospital ini mempunyai 30 buah katil yang telah melebihi had asal iaitu 20
buah katil.

1923 – Projek projek baru diberhentikan, tetapi perkhidmatan masih diteruskan
sehingga 1929.

1931 – 6/1931 ditutup sepenuhnya dan berpindah ke Pontian Kecil Government Hospital.

Tapak hospital ini telah dijadikan Klinik Desa.

Sejarah Pontian Kecil Government Hospital.

1929- Mula projek pembinaan.
1930- Siap pembinaan dan mula operasi pada 6/1930.
– Dikenali sebagai Cucob Government Hospital.
– terletak di Utara Kukup di Bandar Pontian Kecil.
– 2 km dari Bandar Pontian.
– Permulaan operasi secara “Out door Dispensary”. Dispensary” pada bulan
November 1929.
– Dirasmikan pada 4 Ogos 1930.
– Bangunan terdiri dari:
– sebuah wad ( JKR 951 – kini Wad 4),
– sebuah rumah (JKR 952 -“ Assistant Medical Officer “),
– satu blok rumah 3 unit (JKR 953) untuk Dresser.
– satu blok rumah 6 unit untuk lain-lain kakitangan.
1984 – Perkhidmatan “out door dispensary dihentikan”.