Visi Misi Nilai Dasar dan Objektif

VISI & MISI

VISI– Hospital Pontian ke arah memberi perkhidmatan yang terunggul di Penghujung Benua Asia

MISI- Hospital Pontian ke arah memperkasakan perkhidmatan dan perawatan yang berkualiti serta memodenkan perkhidmatan dan berkolaborasi dengan memperluaskan jaringan kesihatan berteraskan budaya Kementerian Kesihatan Malaysia.

NILAI- Kesihatan, Keselamatan, Keselesaan, Kemesraan

DASAR KUALITI-Hospital Pontian komited untuk ke arah pengurusan kualiti yang menyeluruh (TQM).

MOTTO/ SLOGAN (KKM)–  “Kami Sedia Membantu”
BUDAYA KORPORAT (KKM)- Penyayang, Profesionalisme, Kerja Berpasukan

OBJEKTIF-

  1. Memperkasakan perkhidmatan dan perawatan melalui kolaboratif (usahasama) yang berterusan bersama perkhidmatan Hospital Kluster.
  2. Mempermodenkan perkhidmatan dengan menyediakan satu sistem penyampaian perkhidmatan yang selari dengan perubahan pembangunan dan taraf pendidikan sebagai satu pemangkin ke arah Hospital Digital.
  3. Memperluaskan jaringan melalui Kolaborasi (Kerjasama) bersama berteraskan budaya penyayang, Profesionalisme dan kerja berpasukan.