Perkhidmatan Pengurusan

Menjalankan urusan pentadbiran Am di Hospital Pontian. 

Merancang dan menjalankan pengurusan sumber manusia termasuk lapor diri, pertukaran, perpindahan, latihan, penilaian prestasi dan lain-lain berkaitan.

Merancang dan menjalankan takbir urus perbelanjaan dan perancangan kewangan/pembangunan Hospital Pontian

Menguruskan pendapatan dan kutipan hasil kewangan bagi Hospital Pontian.

Merancang, memantau, menilai, dan mengurus struktur fizikal dan fungsional Hospital Pontian agar dalam keadaan yang baik dan selamat.

Menempatkan tempat asrama bagi anggota Hospital Pontian.