Perkhidmatan Sokongan

SOKONGAN KLINIKAL

  • FARMASI & STOR INTEGRASI
  • MAKMAL PATOLOGI & PERUBATAN TRANSFUSI
  • PENGIMEJAN & DIAGNOSTIK
  • REHABILITASI (FISIOTERAPI DAN CARAKERJA)
  • CSSU & AUTOCLAVE

SOKONGAN BUKAN KLINIKAL

  • UNIT DIETETIK & SAJIAN
  • UNIT REKOD PERUBATAN
  • UNIT KEBAJIKAN & KERJA SOSIAL
  • UNIT KUALITI
  • UNIT KAWALAN INFEKSI