Sistem e-Kehadiran

Hospital pontian

Tatacara penggunaan laporan kehadiran digital

1) LANGKAH PERTAMA

Sila Masuk ke portal Rasmi Hospital Pontian di https://hpontian.moh.gov.my dan pilih logo PENGURUSAN atau item INTRANET.

Masuk ke laman Intranet Pengursan dan cari logo e-Kehadiran

2) LANGKAH KEDUA

Halakan tetikus ke mana-mana logo e-kehadiran anda dan tekan tetikus KIRI untuk mendapatkan Properties.

Sila Klik pada COPY LINK ADDREES

Atau copy link ini: ftp://10.77.174.210:2020/

3) LANGKAH KETIGA

Pergi ke MYCOMPUTER atau THIS PC pada computer anda

Masukkan alamat File Transfer Protocol (FTP) yang disalin tadi ke bahagian atas

Tekan ENTER untuk masuk ke rangkaian perkongsian FTP

4) LANGKAH KEEMPAT

Paparan Login akan keluar. Sila masukkan Password (rujuk Ketua Unit Masing-masing) untuk kata kunci ini.

Terkan LOG ON.

Anda akan diminta untuk Logon sebanyak dua Kali bagi mendaftar PC anda. Ini bagi memastikan keselamatan sistem dipelihara

5) LANGKAH TERAKHIR

Anda berjaya masuk ke system e-Kehadiran. Sila pilih Tahun, Bulan dan Unit anda untuk menyemak kehadiran anggota.

File PDF ini adalah cetakan digital yang digunakan oleh Unit Pengurusan dan Unit Kewangan untuk pemantauan

Untuk cetakkan sila pastikan CUSTOMISED berdasarkan Mukasurat Nama anda bagi mengelakkan pembaziran cetakan.

Sistem e-Kehadiran Sedang Ditambahbaik dari semasa ke semasa disebabkan perbehentian perkhidmatan ftp oleh capaian broser utama seperti chrome dan firefox.

Segala kesulitan adalah amat dikesali.