NOTIS PEMBERITAHUAN KEHILANGAN BUKU SIJIL CUTI SAKIT BERNOMBOR SIRI AS 337751 - 337800

NOTIS PEMBERITAHUAN

Dimaklumkan bahawa, Buku Sijil Cuti Sakit Kerajaan bernombor siri  AS 337751 - 337800  telah dilaporkan hilang pada 11 Ogos 2022. Oleh itu, penggunaan Sijil Cuti Sakit Kerajaan dengan nombor siri tersebut selepas tarikh laporan kehilangan adalah tidak sah.

Sekian, terima kasih.