Piagam Pelanggan Jabatan Farmasi

Piagam Pelanggan Jabatan Farmasi

 • Farmasi Logistik
 • Perolehan dan bekalan daripada/kepada pelanggan adalah
  mengikut tatacara pengurusan stor (TPS).
 • Memberi perkhidmatan yang cepat ,tepat dan mesra kepada
  pelanggan.
 • Memastikan sub-stor mendapat bekalan dalam tempoh 14 hari
  selepas tarikh inden dihantar DENGAN SYARAT INDEN TIDAK
  BERMASALAH.
 • Farmasi Pesakit Luar
 • Memastikan ubat-ubatan yang betul dibekalkan tidak melebihi
  30 minit bagi preskripsi yang lengkap diterima.
 • Memastikan pelanggan yang berdaftar dengan Sistem
  Temujanji Farmasi mendapat bekalan ubat susulan pada tarikh
  yang dijanjikan.
 • Farmasi Pesakit Dalam
 • Memastikan pembekalan ubat ke wad/unit bagi
  preskripsi/pesanan yang lengkap diterima dalam tempoh masa
  **3jam dalam waktu pejabat.
 • Farmakokinetik Klinikal (TDM)
 • Setiap sampel darah yang diterima, dijalankan ujian dan
  interpretasi dibuat pada hari yang sama permohonan diterima
  mengikut waktu pejabat.
 • Setiap keputusan analisa dan saranan yang tepat dimaklumkan
  secara lisan (telefon) atau Teleprimary Care (TPC) atau faksimili
  kepada pelanggan dalam masa 24 jam.
 • Setiap sampel darah bagi kes toksik dibuat ujian dan keputusan
  diinterpretasi dan dimaklumkan dalam tempoh 2 jam selepas
  diterima.
 • Farmasi Wad
 • Sejarah pengubatan bagi semua pesakit yang masuk ke wad
  akan diperolehi dalam tempoh 24 jam selepas kemasukan.
 • Setiap pesakit akan diberi ubat-ubatan yang berkualiti dan
  berlabel berserta penerangan yang jelas mengenai pengambilan
  dan penggunaan ubat- ubatan yang dibekalkan.
 • Semua pesakit dengan "medication devices"akan diberi
  kaunseling di wad.
 • Semua pesakit discaj akan diberikan ubat dan kaunseling ubatubatan di wad.

 

 • Pusat Maklumat Ubat
 • Setiap pertanyaan mengenai ubat-ubatan akan dijawab dengan
  kadar segera berdasarkan kepada ’evidence based’.
 • Laporan-laporan kesan advers yang DITERIMA DENGAN
  LENGKAP akan dihantar ke MADRAC dalam tempoh masa 3 hari
  bekerja dari tarikh laporan diterima.
  • Permohonan untuk analisa kimia kandungan ubat / makanan
   kesihatan yang LENGKAP akan dihantar ke Jabatan Kimia:
   dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan
   diterima (bagi kes biasa).
  • dalam tempoh 24 jam dari masa permohonan diterima
   (bagi kes keracunan).
 • Permohonan untuk ubat bukan standard dan Dossier yang
  lengkap sahaja akan diproses untuk pembentangan pada
  Mesyuarat Jawatankuasa Terapeutik Ubat-ubatan (JKTU)
  mengikut jadual.
 • Farmasi Pengeluaran (Steril dan Bukan Steril)
 • Setiap pesanan ubat yang diterima MENGIKUT JADUAL
  PESANAN yang ditetapkan akan akan dibekalkan pada hari yang
  sama dengan ubat-ubatan yang berkualiti, berkesan dan
  selamat
 • Bekalan bagi keperluan kecemasan (melalui buku pesanan)
  akan dibekalkan dengan kadar segera atau secepat mungkin.
  Setiap pertanyaan mengenai ubat akan dijawab secepat
  mungkin secara lisan.
 • Kemaskini Terakhir :
  18-04-2024

Sesuai dipaparkan menggunakan paparan 1024 x 768 / Google Chrome / Mozilla Firefox / Windows Internet Explorer 11 ke atas

Copyright © 2024 Hakcipta Terpelihara Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru