Kadar Bayaran Deposit dan Wad - Warga Asing

Bayaran Deposit Hospital dan  Kelas Wad  untuk kemasukan wad bagi  Warganegara Asing adalah seperti berikut:

 

   KADAR DEPOSIT BAGI KEMASUKAN PESAKIT WARGA ASING

   Surat Edaran Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) KKM ruj.(50)dlmKKM 400-8/1/89 Jld 2

   bertarikh 4 April 2017

KELAS WAD

PERUBATAN RM

PEMBEDAHAN RM

OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI

RM

  Eksekusif

7,000.00

11,000.00

7,000.00

  Kelas Satu

7,000.00

11,000.00

7,000.00

  Kelas Dua

3,000.00

5,000.00

5,000.00

  Kelas Tiga

1,400.00

2,800.00

2,800.00

 

 

  BAYARAN BAGI KELAS WAD – WARGA ASING

Kelas Wad

Caj Rawatan Pesakit Dalam (sehari)

RM

Caj Bilik

(sehari) RM

  Kelas  1- 1 bilik 1katil

100.00

320.00

  Kelas  1- 1 bilik 2 katil

100.00

240.00

  Kelas  1- 1 Bilik 4 katil

100.00

200.00

  Kelas 3

100.00

 160.00

 

KADAR CAJ HARGA DI ATAS TIDAK TERMASUK CAJ SIASATAN DAN RAWATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM WAD