Borang ICT

Bil
Senarai
Tindakan
1.
Borang Aduan ICT
2.
Borang Senarai Semak Format PC Pengguna
3.
Borang Permohonan Penambahbaikan Sistem (Change Request)
4.
Borang Tempahan Peralatan ICT (Kebenaran Keluar)
5.
Borang Pengurusan ID Sistem-Sistem di Hospital Segamat
6.
Borang Permohonan Email MyGovUC (Penjawat Awam)
7.
Borang Permohonan Email MyGovUC (Lain-lain)
8.
Borang Permohonan Menggunakan Media Mudah Alih Persendirian (Bring Your Own Device)
9.
Borang Permohonan Kemaskini Laman Web Rasmi