BORANGĀ  KEWANGAN

Bil
Senarai
Tindakan
1.
Borang Arahan Kerja Lebih Masa
2.
Borang Pengiraan Potongan Cukai Bulanan
3.
Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat
4.
Borang Sara Ubat
5.
Borang Tuntutan Bayaran BIPEHS
6.
Borang Tuntutan Elaun Bertukar Ke Luar Kawasan Pejabat
7.
Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
8.
Borang Tuntutan Penceramah
9.
Format 8 Jam
10.
Format OT
11.
Format Satu Pertiga
12.
Kawalan dalaman ELM Bil 1-2022 Hospital Segamat
13.
Lampiran D - BAntuan Elaun Kasut Tahun 2024
14.
Borang Yuran Keahlian Tahunan HSGMT