Borang Pentadbiran

Bil
Senarai
Tindakan
1.
Borang Cuti Rehat
2.
Borang Cuti Gantian/ Time Off
3.
Borang Cuti Tanpa Rekod Untuk Suami Isteri Bersalin
4.
Borang Gantian Cuti Rehat - GCR
5.
Borang Pembatalan/Pindan Cuti (Cuti HRMIS)
6.
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
7.
Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
8.
Borang Laporan Bulanan e-Jari
9.
Borang Memohon Kebenaran Membawa Keluar Aset Kerajaan
10.
Borang Permohonan Menghadiri Kursus
11.
Borang Kursus Luaran
12.
Pengesahan Kehadiran Kursus-Borang eSPK
13.
Borang Aduan EJARI Muat Turun
14.
Permohonan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja-Kerja Kecil (Lampiran B)
15.
Borang Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
16.
Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan
17.
Borang Laporan Pemeriksaan Harta Modal
18.
Borang Daftar Penyelenggaraan Harta Modal
19.
Borang Permohonan Mencetak
20.
Borang Permohonan Aliran Kerja HRMIS Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Perintah Akta 342
21.
Borang Maklumat Banjir Kakitangan Hospital Segamat