LIMA (5) JENIS PERKHIDMATAN UTAMA

1. PERKHIDMATAN PEMBEDAHAN

 

2. PERKHIDMATAN WANITA & KANAK-KANAK

 

3. PERKHIDMATAN PERUBATAN

 

4. PERKHIDMATAN DIAGNOSTIK DAN SOKONGAN KLINIKAL

 

5. PERKHIDMATAN PENGURUSAN