MyPortfolio

Bil
Senarai
Tindakan
1.
Muka Hadapan
2.
Maklumat Pegawai
3.
Jadual Pengemaskinian
4.
Kandungan
5.
Carta Organisasi
6.
Carta Fungsi Bahagian/Unit
7.
Aktiviti-aktiviti Bagi Fungsi
8.
Deskripsi Tugas
9.
A1 Proses Kerja - Carta Alir - Senarai Semak
10.
Senarai Undang-undang - Peraturan - Punca Kuasa
11.
Senarai Borang
12.
Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai
13.
Senarai Separator
14.
CARTA KKM
15.
CARTA JKNJ
16.
JD-Taklimat dan Panduan Penggunaan
17.
Video MyportfolioHrmisV2
18.
Tatacara Penyediaan JD Fleksi - Akauntabiliti
19.
Tatacara Penyediaan JD Fleksi - Dimensi