JABATAN ORTOPEDIK

VISI

Menjadikan Jabatan Ortopedik Hospital Segamat satu jabatan yang dinamik, cemerlang dan gemilang dalam melaksanakan perawatan ortopedik.

 

MISI

Bertekad untuk melaksanakan rawatan dengan profesional, cekap dan berkesan bagai mencapai kepuasan pelanggan yang optima pada setiap masa.

 

OBJEKTIF

 • Berkhidmat secara profesional, effisien dan bersesuaian dengan teknologi semasa.
 • Memenuhi kehendak pelanggan serta menghormati hak-hak pesakit dan warga kerja secara profesional.
 • Menerapkan nilai-nilai murni dalam bekerja secara berpasukan.
 • Memenuhi 'Key Performance Index' yang ditetapkan.

 

PIAGAM PELANGGAN

Pesakit Dalam

 • Waktu menunggu pembedahan 'Open fracture' dalam masa 24 jam
 • Waktu pulang pembedahan 'Total Knee Replacement' dalam masa 5 hari
 • Waktu menunggu pembedahan kes kecemasan kanak-kanak dalam masa 24 jam
 • Waktu menunggu untuk pembedahan kecemasan 'long bone fracture' dalam masa 5 hari bekerja
 • Waktu pembedahan 'hip fracture' dalam masa 48 jam
 • Tiada kejadian 'thrombophlebitis', 'pressure injury' dan 'fail' semasa pesakit berada di wad
 • Tiada kes jangkitan pada luka pembedahan bersih
 • Tiada kes pembedahan elektif yang dirancang gagal dilaksanakan
 • Tiada kes saluran pembedahan yang terkeluar secara tidak sengaja
 • Tiada 'post-operative sepsis' dalam jangka masa 1 bulan selepas pembedahan bersih

 

Pesakit Luar

 • Kes tidak cemas dilihat di Klinik Pakar oleh Pegawai Perubatan dalam masa 4 minggu
 • Pesakit dilihat di Klinik Pakar oleh Pegawai Perubatan dalam masa 75 minit

 

SKOP PERKHIDMATAN

1. Rawatan Pesakit Dalaman

 • Wad 2 (Ortopedik Wad Kanak-kanak)
 • Wad 7 (Ortopedik Wad Lelaki)
 • Wad 8 (Ortopedik Wad Perempuan)

2. Perkhidmatan Klinik Pakar dan Bilik Plaster

3. Perkhidmatan Dewan Bedah

 • Pembedahan Major (Trauma, Arthroplasty, Spine, Sport, Hand, General Paediatric)
 • Pembedahan Minor (Carpal Tunnel Release, Trigger Finger Release, Excixion Biopsy, Removal of Implant, Intraarticular Injection)

 

JADUAL PERKHIDMATAN

Waktu Operasi Klinik dan Bilik Plaster

Bil
Klinik
Hari
Masa
1.
 Klinik Rujukan Baru

Ahad

(Minggu pertama & Ketiga)

8.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari
2.  Klinik Trauma / Post Discharge Selasa 8.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari
3.  Klinik Elektif

Rabu

8.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari
4.  Klinik Penjagaan Luka

Ahad

(Minggu pertama & Ketiga)

2.30 Petang - 5.00 Petang
5.   Bilik Plaster (POP) Ahad - Khamis 8.00 Pagi - 5.00 Petang

 

Waktu Operasi Dewan Bedah Ortopedik

Bil
Jenis Pembedahan
Hari
Masa
Tempat
1.
 Elektif

Khamis

8.00 Pagi - 5.00 Petang
Dewan Bedah Utama (B)
2.  Trauma

Ahad

(Minggu Kedua & Keempat)

8.00 Pagi - 5.00 Petang Dewan Bedah Utama (B)
Isnin 8.00 Pagi - 5.00 Petang Dewan Bedah Utama (B)
3.  Kecemasan Rabu 24 Jam Dewan Bedah Utama (B)
4.  Saturday OT

(Minggu pertama & Ketiga)

8.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari Dewan Bedah Utama (B)
5.  Daycare OT Khamis 8.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari Dewan Bedah Minor

 

PENCAPAIAN

Pesakit Dalam

Bil
Tajuk
2019
2020
2021
1.
 Waktu menunggu pembedahan "Open Fracture" dalam masa 24 jam     98%
2.  Waktu menunggu pembedahan kecemasan kanak-kanak dalam masa 24 jam 100% 98% 98%`
3.  Waktu menunggu pembedahan 'long bone fracturei dalam masa 5 hari   100%  
4.  Waktu menunggu pembedahan 'hip fracture' dalam masa 48 jam   41% 57%
5.  Waktu pulang pembedahan 'Total Knee Replacement' dalam masa 5 hari 95% 89%  
6.  Kejadian 'thrombophlebitis' semasa pesakit berada di wad   0.1% 0%
7.  Kejadian 'pressure injury' semasa pesakit berada di wad   3% 1.2%
8.  Kejadian 'fall' semasa pesakit berada di wad   0.4% 0.1%
9.  Kejadian jangkitan pada luka pembedahan bersih     0.8%
10.  Kes pembedahan elektif yang dirancang gagal dilaksanakan 8% 14% 3.8%
11.  Kes psaluran pembedahan yang terkeluar secara tidak sengaja     12%
12.  Kes 'post-operative sepsis' dalam jangka masa 1 bulan selepas pembedahan bersih      

 

Pesakit Luar

Bil
Tajuk
2019
2020
2021
1.
 Kes tidak cemas dilihat di Klinik Pakar oleh Pegawai Perubatan dalam masa 4 minggu 94% 96% 96%
2.  Pesakit dilihat di Klinik Pakar oleh Pegawai Perubatan dalam masa 75 minit 95% 97% 95%