PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Piagam pelanggan merupakan suatu penyataan komitmen bertulis oleh Jabatan Kerajaan terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, selaras dengan Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA 3/1993) bertarikh 2 Jun 1993. 

Bagi mencapai maksud tersebut , beberapa aktiviti telah dijalankan. Antaranya ialah :

  • Piagam Pelanggan Hospital Segamat telah dipaparkan di setiap Unit Hospital Segamat
  • Kajian Kepuasan Pelanggan bagi Klinik-Klinik Pakar telah diseragam dan dijalankan setiap 6 bulan sekali
  • Kajian Masa Menunggu dijalankan di klinik-klinik pakar Hospital Segamat pada setiap bulan.


 

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

  1. KPI Clinical Services - Medical Based 2015 - 2021
  2. KPI Clinical Services - Surgical Based 2015 - 2021
  3. KPI Clinical Services - Clincal Based 2015 - 2021


 

HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA)

  1. HPI 2015 - 2021