PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

 

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
PKPA Bil. 1/2011
Pelaksanaan Sistem Akaun Standard Bagi Agensi Kerajaan
PKPA Bil. 1/2009
Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam
PKPA Bil. 3/2008
Panduan Penambahbaik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Pengguna Kios di Agensi-Agensi Kerajaan
PKPA Bil. 2/2008
Panduan Penambahbaikkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
PKPA Bil. 1/2008
Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan
PKPA Bil. 1/2006
Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
PKPA Bil. 1/2002
Garis Panduan Semak Semula Procedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan
PKPA Bil. 1/1993
Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi
PKPA Bil. 1/1992
Pengendalian Pengaduan Awam
PKPA Bil. 8/1991
Panduan Mengenai Manual Procedur Kerja (MPK) dan Fail Meja
 
Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam
 
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif

 

 SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

 

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
SPKPA Bil. 1/2002
Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Pengaduan Awam

 

SURAT PERKELILING AM

 

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
SPA Bil. 1/2002
Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam
SPA Bil. 1/1993
Peraturan Pengguna Mesin Faksimili Di Pejabat-pejabat Kerajaan (TERHAD)
SPA Bil. 8/1983
Pemakaian Tanda Nama
SPA Bil. 14/1982
Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka
SPA Bil. 11/1981
Pengguna Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-pejabat Kerajaan