ARAHAN PERBENDAHARAAN

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
PP Bil 2/2014

Perolehan Hijau Kerajaan (Goverment Green Procurement - GGP)

Surat Edaran Bil 5/2013
Garis Panduan Urusan Pembayaran Balik Upah Jahit Pakaian Seragam/ Pembelian Kasut bagi Penjawat Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia
PP Bil 8/2011
Kemudahan Kad Nama
PP Bil 6/2011
Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam
PP Bil 5/2011
Syarat Dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia
PP Bil 4/2009
Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
PP Bil 6/1995
Syarat-syarat Dan Tatacara Pinjaan Perumahan Perbendaharaan Malaysia