PEKELILING PERKHIDMATAN

 

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
PP BIL 4/2012
Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
PP BIL 3/2012
Kehadiran Kadar Bantuan Sara Hidup
PP BIL 1/2012
Kenaikan Gaji Pegawai Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
PP BIL 9/2011
Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
PP BIL 7/2011
Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian Dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah
PP BIL 6/2011
Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam
PP BIL 4/2010
Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam
PP BIL 3/2010
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ
PP BIL 29/2009
Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri
PP BIL 23/2009
Dasar Dan Prosedur Perletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin
PP BIL 21/2009
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
PP BIL 20/2009
Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam
PP BIL 19/2009
Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital
PP BIL 3/2009
Dasar Kenaikan Pangkak Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Tindakan Tatatertib
PP BIL 26/2008
Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap Pegawai Awam Yang Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosidiang Jenayah Ke Atasnya Selesai
PP BIL 14/2008
Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
PP BIL 5/2008
Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

 

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN

 

BILANGAN
SURAT PEKELILING
MUAT TURUN
SPP Bil 3/2012
Kaedah Pemberian Anjkaan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minumum - Maksimum
SPP Bil 2/2012 Dasar Baru Perlantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap Muat Turun
SPP Bil 1/2012 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maklismum Menggantikan Jadual Gaji Matriks Muat Turun
SPP Bil 19/2008 Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

Muat Turun

SPP Bil 5/2007 Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat Dengan Elaun Pemangkuan Muat Turun
SPP Bil 5/2007 Panduan Pengurusan Pejabat Muat Turun

 

MEMO PERKHIDMATAN

 

BILANGAN
SURAT PERKARA
MUAT TURUN
1.
Memo Perkhidmatan Kepakaran Radiologi Jabatan Pengimejan Diagnostik