PERKELILING TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)

BILANGAN
PEKELILING
MUAT TURUN
DKICT V5

Dasar Keselamatan ICT KKM Versi 5

PA Bil 3/2000

Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan

PKPA Bil 1/2003

Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Eletronik Di Agensi-Agensi Kerajaan

DKICT V3.0 CGSO Dasar Keselamatan ICT versi 3.0 JKICT Muat Turun
SPA Bil 6/2005 Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam Muat Turun
SPA Bil 2/2000 Peranan Jawatankuasa - Jawatankuasa Di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Muat Turun
SPA KKM Bil 1/2016 Tatacara Pelaksanaan Projek ICT di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Muat Turun
MPKM Bil 19/2010 Peraturan Penggunaan E-mel Muat Turun
PA Bil 1/2001 Mekanisma Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Muat Turun
SP MAMPU 23 Mac 2009 Pengaktifan Fail Log Server Bagi Tujuan Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT di Agensi - Agensi Kerajaan Muat Turun
  Surat Pemakluman Pelaksanan Fungsi Pengurusan Pengendalian Goverment Computer Emergency Response Team (GCERT) oleh NACSA bertarikh 28 Januari 2019 Muat Turun
SPA KKM 2/2009 Tatacara Penggunaan Dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Muat Turun
SPA 3/2009 Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam Muat Turun
SPA KKM 1/2016 Tatacara Pelaksanaan Projek ICT DI Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Muat Turun
  Garis Panduan Keselamatan Dokumen Elektronik dan Pengurusan Media Hospital Segamat Muat Turun
  Garis Panduan Pematuhan Bilik Server KKM Muat Turun
  Garis Panduan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT KKM Muat Turun
  Panduan Perlindungan Terhadap Serangan Kod Perosak Berasaskan USB Muat Turun

 

AKTA

AKTA
PERKARA
MUAT TURUN
AKTA 563

AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997

AKTA 588 AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 Muat Turun
AKTA 562 AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997 Muat Turun
AKTA 709 AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 Muat Turun