BAHAGIAN KEJURUTERAAN

Alamat :

Jalan Hospital Permai, Kempas Baru, 81200 Johor Bahru, Johor.

No. Telefon :

 07-232 0531

VISI

MISI

OBJEKTIF

Menaikkan taraf kesihatan penduduk Negeri Johor setaraf dengan kesihatan negara maju.

Menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meninggikan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup,pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalama suasana penyayang.

Membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optima bagi membolehkannya menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Tumpuan diberikan kepada rakyat yang kurang bernasib baik.

CLIENT CHARTER

Jabatan Kesihatan Negeri johor adalah komited untuk memberi perkhidmatan Kesihatan, Perubatan, Pergigian, Farmasi dan Pengurusan berkualiti kepada semua tanpa mengira umur, jantina keturunan, agama dan taraf sosio-ekonomi. Untuk mencapai tujuan diatas, Jabatan Kesihatan Negeri adalah bertanggungjawab untuk mengadakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan tepat disamping mengadakan kemudahan – kemudahan dan persekitaran yang selesa untuk pelanggan – pelanggan. Untuk mencapai tujuan diatas, Jabatan Kesihatan Negeri adalah bertanggungjawab untuk mengadakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan tepat disamping mengadakan kemudahan – kemudahan dan persekitaran yang selesa untuk pelanggan – pelanggan. Jabatan Kesihatan Negeri adalah juga komited untuk mengadakan Jentera Pentadbiran yang cekap disemua institusi di bawahnya supaya kualiti perkhidmatan dapat dijaga.

ORGANISATION CHART

en_GB
Scroll to Top
Skip to content