CLIENT CHARTER

Jabatan Kesihatan Negeri johor adalah komited untuk memberi perkhidmatan Kesihatan, Perubatan, Pergigian, Farmasi dan Pengurusan berkualiti kepada semua tanpa mengira umur, jantina keturunan, agama dan taraf sosio-ekonomi. Untuk mencapai tujuan diatas, Jabatan Kesihatan Negeri adalah bertanggungjawab untuk mengadakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan tepat disamping mengadakan kemudahan – kemudahan dan persekitaran yang selesa untuk pelanggan – pelanggan. Untuk mencapai tujuan diatas, Jabatan Kesihatan Negeri adalah bertanggungjawab untuk mengadakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan tepat disamping mengadakan kemudahan – kemudahan dan persekitaran yang selesa untuk pelanggan – pelanggan. Jabatan Kesihatan Negeri adalah juga komited untuk mengadakan Jentera Pentadbiran yang cekap disemua institusi di bawahnya supaya kualiti perkhidmatan dapat dijaga.

en_GB
Scroll to Top
Skip to content