BAHAGIAN KEJURURAWATAN

VISI

MISI

OBJEKTIF

Visi Bahagian Kejururawatan adalah bersama-sama menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik melalui profesionalisma kejururawatan.

  1. Memajukan profesyen kejururawatan ke tahap nilai yang tinggi.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan inovasi serta mendidik mentaliti kelas pertama.
  3. Mengurus isu kejururawatan secara konstruktif dan efektif.
  4. Menambahbaik dan mengekalkan piawaian kualiti perkhidmatan kejururawatan.
  5. Meningkatkan serta mengukuhkan mekanisma implementasi dan pemantauan perkhidmatan kejururawatan.

Membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optima dan menyediakan perkhidmatan kejururawatan yang berkualiti mengikut norma-norma yang ditetapkan.

PIAGAM PELANGGAN

Memastikan semua jururawat memperolehi Sijil Amalan Tahunan (APC) pada setiap tahun.

CARTA ORGANISASI

ms_MY
Skip to content