PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

VISI

MISI

OBJEKTIF

 Melahirkan PPP yang unggul dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan
kepada masyarakat di Negeri Johor.

Menyediakan PPP yang kompeten dalam perkhidmatan kesihatan yang akan meninggikan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup, pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti.

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ORGANISASI

ms_MY
Scroll to Top
Skip to content