BAHAGIAN PERUBATAN

Alamat :

Tingkat 3, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Blok B, Wisma Persekutuan, Jalan Ayer Molek, 80590 Johor Bahru.

No. Telefon :

07-2231120

VISI

MISI

OBJEKTIF

 Memastikan standard perkhidmatan perubatan di Negeri Johor mencapai perkhidmatan yang unggul dalam sektor Kesihatan, kecemerlangan insan serta memenuhi kehendak pelanggan.

 Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga serta menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meningkatkan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup sihat, pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalam suasana penyayang dengan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan anggota.

 Memastikan perkhidmatan pengurusan perubatan yang merangkumi fungsi pengurusan hospital, kualiti dan penjagaan perubatan, rekod perubatan,
kawalan amalan perubatan swasta dan perubatan tradisional & komplementari serta aduan pelanggan dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mematuhi
piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN

 Kami warga Bahagian Perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji:

a)
Memastikan 80% keputusan laporan Lembaga Perubatan dapat dikemukakan kepada pemohon dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.
b)
Memastikan 65% klinik perubatan swasta berdaftar dipantau dalam tempoh 3 tahun setelah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.

CARTA ORGANISASI

ms_MY
Scroll to Top
Skip to content