PROFIL JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR

VISI

MISI

OBJEKTIF

Menaikkan taraf kesihatan penduduk Negeri Johor setaraf dengan kesihatan negara maju.

Menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meninggikan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup,pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalama suasana penyayang.

Membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optima bagi membolehkannya menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Tumpuan diberikan kepada rakyat yang kurang bernasib baik.

ms_MY
Scroll to Top
Skip to content