PERKHIDMATAN ONLINE (AWAM)
EPRS Klinik Kesihatan (Temujanji Online)
HQAHome Quarantine Application (HQA)
Permohonan Kuarantin Di Rumah Bagi Pengembara Dari Luar Negara
MySafeTravel
Aplikasi Bayaran Saringan COVID-19 dan Kos Kuarantin (MYEG)
NNMRNational Medical Research Register (NMRR)

Pendaftaran Bagi Kajian Perubatan
 NPRA
Pendaftaran Produk Ubat-Ubatan Dengan KKM & Notifikasi Kosmetik
 FoSIM (Domestik)
– Food Safety Information System of Malaysia (Domestik)
– Manual Pendaftaran Pengguna
imageePlacement
(Permohonan Penempatan Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian, dan Pegawai Farmasi
)

Manual Pengguna e-Housemen
Manual Pengguna e-Dentist
Manual Pengguna e-Pharmacist

image FoSIM Import FoSIM (Import)
– Food Safety Information System of Malaysia (Makanan Import)

– Manual Pengguna FoSIM Import
image eLPP eLPP
Semakan Penempatan Tawaran Latihan Pra Perkhidmatan & Peningkatan Secara Lantikan
image eLPeLP
Sistem Permohonan Laporan Perubatan
image MPMMajlis Pergigian Malaysia
Semakan Pegawai Pergigian Yang Aktif Pada Tahun Semasa
imageMedPC
Permohonan Pendaftaran Klinik Swasta
imageeSISPAA
Aduan/Pertanyaan
imageMOMOPTIMS
Semakan Optometris dan Juruoptik Berbayar
http://medpcs.moh.gov.my/
imageAplikasi Pemakanan Sihat (MyNutri)
imageCOVID-19 (Temujanji Atas Talian)
ms_MY
Scroll to Top
Skip to content