PORTAL RASMI HOSPITAL KOTA TINGGI

 

Unit Perkhidmatan Permulihan Cara Kerja

Hospital Kota Tinggi

 

       Visi 

  • Unit Radilogi adalah komited untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan proaktif, tepat dan berkesan.

 

Misi 

  • Perkhidmatan ini diberikan oleh warga kerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan evidence based practice.

 

Objektif

  • Untuk memastikan pelanggan dapat Perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang selamat, tepat dan berkesan.
  • Untuk menyediakan satu garis panduan bagi menyediakan Perkhidmatan Pemulihan Carakerja pada tahap optimum melalui kerjasama Ahli Kumpulan Perawatan multidisciplinary team-MDT ke arah penjagaan pesakit secara menyeluruh.
  • Untuk memastikan Pegawai Pemulihan / Jurupulih Carakerja sentiasa kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dengan mengikuti program pembelajaran berterusan.
  • Waktu operasi

    Ahad – Rabu :

8.00 pagi – 5.00 petang.

Khamis :

8.00 pagi – 3.30 petang

        *Hari minggu dan kelepasan am (Tutup)